Nikt chyba nie ma dzisiaj wątpliwości, że polski sektor bankowy przeżywa swoje złote czasy. Niezaprzeczalnym dowodem na to i potwierdzeniem, są analizy przeprowadzane przez czołowe unijne instytucje zajmujące się finansami i sektorami bankowymi.

Dane zgromadzone przez Europejski Bank Centralny oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, który obejmuje swoją jurysdykcją dwadzieścia osiem państw członkowskich unii, jasno pokazują, że sektor bankowy w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Jak się okazuje w ciągu ostatnich kilkunastu lat poziom ubankowienia w Polsce wzrósł o jedną trzecią, wynosząc obecnie niebagatelne 81 procent.

Od zera do super bankiera

Ten imponujący wynik sprawił, że w kwestii ubankowienia społeczeństwa, osiągnęliśmy pułap średniej unijnej. Biorąc dodatkowo pod uwagę naszą bankowo – ekonomiczną historię, jest to osiągnięcie ponadprzeciętne, wydawać by się mogło, że nieosiągalne. Co ważniejsze, pomimo tego że inne europejskie państwa nadal trwają w kryzysie, to w naszym przypadku, niektóre segmenty rynku wykazują nieprzerwaną, wysoką dynamikę wzrostu i rozwoju. Bardzo dobre wyniki osiągnęliśmy szczególnie w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii bankowych – takich jak technologie płatnicze, czy systemy bezpieczeństwa – w nich również jesteśmy europejskimi liderami. Ponadto bezpieczna polityka kredytowa, prowadzona przez polskie banki, nie dopuściła do zadłużenia polskiego społeczeństwa w taki sposób, w jaki miało to miejsce, w krajach zachodnich. System informacji kredytowej, pozwolił ustrzec zarówno banki – przed trefną inwestycją, jak i klientów – przed spiralą zadłużenia. Dzisiaj banki mogą sobie pogratulować obranej wcześniej strategii – nota bene przez zachodnich ekonomistów bardzo krytykowanej – a jak się okazało jedynej korzystnej.

Po owocach ich poznali

Kiedy sektory bankowe pozostałych państw europejskich są zmuszone do stosowania naszej wcześniejszej polityki bezpieczeństwa. Nasz rodzimy sektor bankowy, może sobie pozwolić, na wyjście z coraz bardziej przyjazną ofertę kredytową. Złagodzenie warunków i kryteriów przyznawania poszczególnych kredytów i pożyczek, przekłada się oczywiście na popyt – który wzrasta. Ogólnie w kwestii zaciągania kredytów konsumpcyjnych, Polska staje się unijnym liderem. Według banków, spowodowane jest to zarówno zmniejszeniem stóp oprocentowania, przez Narodowy Bank Polski, jak i trendem kupowania przez Polaków dóbr stałego użytku. Co w efekcie świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej samych Polaków.

W ogólnym rozrachunku, polski system bankowy, dzięki rozsądnej polityce kredytowej, jest jednym z bezpieczniejszych systemów bankowych. Jego obecna kondycja, na tle innych krajów europejskich, jest po prostu godna pozazdroszczenia. Okazuje się, że za pomocą przemyślanych decyzji, można zapobiec zapaści ekonomicznej. Ratując przy tym zarówno cały system bankowy, jak i sytuację ekonomiczną społeczeństwa

Złote czasy polskiego sektora bankowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *